De P4Index

logo_definitief_1000.png

De P4Index™ is een instrument, dat kan worden ingezet voor van persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling, organisatieontwikkeling en coaching. De basis van het instrument is een vragenlijst met 174 stellingen.
Het belangrijkste doel van de P4Index™ is het vergroten van zelfkennis, op basis waarvan mensen zelf de regie over hun loopbaan kunnen nemen.


Voor arbeidsorganisaties is de P4Index™ de basis voor personeelbeleid waarbij de medewerker wordt ingezet op basis van zijn prestatievermogen, persoonlijkheid, passie en potentieel, de 4 elementen van de index.
De P4Index™ is ontwikkeld door Ad de Beer op basis van gevalideerde wetenschappelijke modellen. Daardoor onderscheidt de P4index zich van veel andere instrumenten waarvan de wetenschappelijke basis en validiteit ontbreektDe vier basis elementen van het model zijn:

Prestatie vermogen

Het prestatie vermogen wordt bepaald door de mate van ontwikkeling van competenties. In de PPS worden 32 competenties, verdeeld over zes groepen gemeten op een 100% schaal. De set competenties is gebaseerd op het TMA competentie model.

Potentieel,

Potentieel is een inschatting naar de ontwikkeling mogelijkheden. In welke talentgroepen, intelligentie categorieën is de medewerker sterker of zwakker. Deze test is gebaseerd op de theorie van Gardner. Er worden 6 talentgroepen gemeten in een 100% schaal.

Persoonlijkheid

Persoonlijkheid is een belangrijk element voor de inzetbaarheid van mensen. De basis van de test is de Big5, de enige wetenschappelijk gevalideerde theorie over persoonlijkheid. In totaal worden 30 persoonlijkheidskenmerken, verdeel over 5 hoofdgroepen gemeten in een 100% schaal.

Passie.

Wat zijn de drijfveren van de medewerker? Waar liggen de interesses? Wat begeert de medewerker? Basis van deze test is de theorie van Schein. Negen elementen worden gemeten in een 100% schaal.

 

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account